Dobré odpoledne. Dnes je pátek 3. prosince 2021, svátek má .

Reklama Reklama

Doporučujeme: Dominika Cibulková | Mgr. Zuzana Šafářová | Tenisáček | Tennis Team Academy  | 

Registrace do soutěže

Sezóna 2015

 • termín registrace: do 31. března 2015
 • úhrada startovného: do 31. března 2015
 • minimální věk hráče 18 let
 • hráč musí mít statut neregistrovaného tenisového hráče, tzn. nesmí být profesionál
 • startovné pro sezónu 2015 činí 200 Kč (nebo 8 €) na jednoho hráče

Startovné

Startovné musí být uhrazeno buď osobně, a to výhradně zástupcům vedení soutěže, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Převodu na účet musí předcházet individuální dohoda prostřednictvím e-mailové adresy info@tennismania.cz. Platby za startovné, které přijdou bezhotovostní formou na účet po 31. březnu 2015, budou automaticky vráceny zpět hráčům. Tito hráči na soupisky zařazeni pro sezónu 2015 nebudou.

Uhrazení startovného je po zahájení sezóny, tedy vždy po 1. květnu včetně, nevratné. Nárok na vrácení startovného však hráč v jednom případě má; a to v případě, že se před startem sezóny dostane do mimořádné situace, která mu neumožní do hry nastoupit. V tomto případě bude hráči startovné navráceno neprodleně a v plné výši. V této situaci si však vedení soutěže vyhrazuje právo na uvedení patřičného důvodu, kterým hráč zrušení účasti v soutěži vysvětlí (např. zranění, nemoc, apod.).

Nepřijetí přihlášených hráčů do soutěže

Jelikož není pravidlem, že přihlášení hráče do soutěže automaticky znamená, že hráč bude do soutěže zařazen, platí následující pravidlo. Vedení soutěže si vyhrazuje absolutní právo nepřijmout do soutěže jakéhokoliv hráče, a to i přesto, že se zájemce do soutěže řádně a v termínu přihlásí. Na nepřijetí hráče do soutěže si vedení soutěže vyhrazuje právo bez udání jakéhokoliv důvodu komukoliv.

Způsoby přihlášení hráčů do soutěže

Registrace hráčů do soutěže TennisMania probíhá dvěma možnými způsoby:

On-line registrace

Titul:
Jméno: (*)
Příjmení: (*)
Státní občanství: (*)
Rok narození: (*)
Výška hráče v centimetrech: (*)
Držení rakety: (*)
Hra bekhendem: (*)
Značka rakety: (*)
Působiště: (*)
E-mailový kontakt: (*)
Telefonní kontakt: (*)  (uvádějte s předčíslím)
Příloha: (*)
Maximální velikost přílohy: 5 MB
Podporované typy příloh: JPG, JPEG, PNG, GIF
Údaje vyznačené hvězdičkou (*) jsou povinné

Registrace prostřednictvím e-mailové adresy

Při registraci hráče do soutěže prostřednictvím e-mailové adresy info@tennismania.cz je nutné uvést do přihlášky tyto informace:

 • jméno hráče
 • státní občanství
 • rok narození
 • výšku v centimetrech
 • držení rakety
 • hra bekhendem
 • značku rakety
 • působiště
 • fotografie
 • e-mailový kontakt
 • telefonní kontakt

Na přihlášky a registrace, které budou zaslány po 31. březnu 2015, nebude brán zřetel a budou automaticky vyřazeny.

Hráči, kteří již soutěž TennisMania absolvovali v předchozí sezóně, můžou zaslat e-mailem pouze stručnou informaci o zájmu účasti v soutěži. Tedy např. "chci se účastnit i v sezóně 2015". Znamená to pro ně fakt, že již nemusí do přihlášky uvádět výše uvedené informace! Tedy za předpokladu, že se u nich nezmění některá z výše uvedených informací.

  Hlavní nabídka

Všechny sezóny


Dlouhodobá předpověď počasí pro Frýdek-Místek

Všechny sezóny: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 

      

Kontaktní e-mailová adresa: info@tennismania.cz | Administrace
Copyright © 2010-2021 TennisMania. Všechna práva vyhrazena.